Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro taryba

 

        Vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-165, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatų V dalies 23 punktu, Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojų 2014-03-10 protokolu Nr. 06, patvirtinta šios sudėties Centro taryba:

1. Artūras Kuzmickas – Centro tarybos pirmininkas;

2. Raminta Miškinė – Centro tarybos sekretorė;

3. Regina Šležienė;

4. Tomas Martišius;

5. Vilmantas Laurinaitis;

6. Ričardas Adomavičius;

7. Nijolė Tarvydienė;

 

GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO tarybos nuostatai (peržiūrėti)