KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO ETATŲ SKAIČIUS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, KOEFICIANTAI, VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (€) neatskaičius mokesčių

Direktorius

1 et

1

7,9

1030,95

Direktoriaus pavaduotojas (sportui) 

1 et

1

4,28

558,54

Direktoriaus pavaduotojas (kultūrai)

1 et.

1

5,34

696,87

Direktoriaus pavaduotojas (ūkiui)

1 et

1

3,74

488,07

Inžinierius - elektrikas

1 et

1

3,2

 417,60

Inžinierius - santechnikas

0,2 et

1

3,2

 417,60

Raštvedybos ir personalo specialistas

1 et

1

3,2

417,60

Sporto instruktorius

1,8 et

2

3,2

417,60

Režisierius ir renginių organizatorius

1 et

1

4,98

649,89

Garso, šviesos, scenos inžinierius

0,75 et

0

3,2

417,60

Scenografas

0,25 et

1

3,4

443,70

Meno vadovas

3,5 et

6

4,17

544,19

Kultūros projektų vadovas

0,5 et

1

4,17

544,19

Budėtojas

3 et

3

MMA

MMA

Valytojas

4 et

5

MMA

MMA

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 2017 m. vasario 1 d.

 

_____________________________

 

HIERARCHINĖ STRUKTŪRA

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO STRUKTŪRA

 

 GSKC įstaigos struktūra