2014 m. Finansines bukles ir veiklos rezultatu ataskaita

2015 m. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita (kovo,birželio duom.)

2016m. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita. Rugsėjo 30d., spalio 25d.

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita