2014 m. Finansines bukles ir veiklos rezultatu ataskaitos

2015 m. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016-03-31 Finansines bukles ir veiklos rezultatu ataskaitos

2016-06-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016-09-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016-12-31 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017-03-31 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2017-06-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2017-09-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos